Alles op maat voor je beste kameraad,...................De beste natuurvoeding & snacks voor je geliefde viervoeter(s)!

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verkoop

A. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relatie tussen de koper en De Link.

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van www.delink-ramsel.be. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Link moet de koper deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Link aanvaard zijn.

B. Identiteit

De Link is gevestigd te Maasvelden 1, 2230 Ramsel (Herselt) (België) en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0772.157.117, BTW-nummer BE0772.157.117.

Website: www.delink-ramsel.be

E-mail: [email protected]

C. Prijs en levering

De vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro. Leveringskosten worden apart vermeld bij het afrekenen.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijbehorende foto’s zijn bedoeld als voorbeeld en zijn in geen geval bindend.

De producten worden in België en het buitenland geleverd.

Zodra de betaling ontvangen is wordt de verwerking van de bestelling zo snel mogelijk gedaan.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen extra kosten met zich meebrengen.

De koper kan ook de bestelling komen afhalen te Ramsel (Herselt) (België). Dit gebeurt na een vastgelegde afspraak via e-mail of telefoon.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de koper onverwijld worden gemeld aan De Link.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de koper vanaf hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de verkoper is) de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen.

De Link kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal tijdens de verzending van het product.

Diepvries producten worden niet verzonden. Deze kunnen alleen afgehaald worden te Ramsel (Herselt) (België).

D. Aanbod

Ondanks het feit dat de website en webshop van De Link met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden De Link niet. De Link is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Link is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de koper specifieke vragen heeft verzoekt De Link om vooraf contact op te nemen via [email protected].

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Link.

De Link kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product.

E. Eigendomsrecht

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de koper, de exclusieve eigendom van De Link. Het eigendomsrecht gaat over op de koper zodra de producten worden aangeboden op het afleveradres van de koper. Indien de koper in gebreke blijft het product in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voorvloeiende kosten voor de koper. Retourzendingen aan De Link zijn op kosten van de koper.

F. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij levering, moeten door de koper onverwijld gemeld worden via e-mail aan [email protected], binnen de 7 dagen, anders vervalt ieder recht.

G. Garantie

Op de producten van De Link bestaat er geen garantie, alleen omruilrecht wanneer het product bij levering defect is. Ingeval van opzettelijke beschadiging van het product is De Link hiervoor niet aansprakelijk. Indien De Link toch aansprakelijk zou zijn, is het bedrag niet hoger dan het aankoopbedrag.

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van De Link beperkt tot 6 maanden, te rekenen vanaf de aflevering van het product. Enkel binnen deze periode kan u De Link tot een schadevergoeding aanspreken.

H. Retour

Indien de bestelde artikelen niet in de juiste staat zijn geleverd, kan de koper deze terugsturen naar De Link op rekening van De Link. Dit moet wel via e-mail gemeld worden aan [email protected].

Indien het teruggestuurde artikel op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Link zich het recht om de koper aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor iedere waardevermindering van het artikel die het gevolg is van het gebruik van het artikel.

Hangemaakte artikelen die op maat en wens van de koper gemaakt worden zullen niet teruggenomen worden.

I. Privacy

De Link respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De Link behandelt deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De koper beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de koper via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Link, Maasvelden 1, 2230 Ramsel (Herselt) (België), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens. Indien nodig kan de koper ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuistheid, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

J. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op de overeenkomsten afgesloten tussen de koper en De Link.

*********

Extra voorwaarden deelname canitrail / caniwalk

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »